Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/07/2016 | 15:37:51 | 270 lượt xem

Câu hỏi số 10052

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox. Phương trình dao động của phần tử tại một điểm trên phương truyền sóng là \(u = 4cos ( 20\pi t - \pi )\)(u tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng bằng 60cm/s. Bước sóng của sóng này là

Phương án trả lời:
A.

6 cm

B.

5 cm

C.

3 cm

D.

9 cm

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.