Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/07/2016 | 15:40:11 | 867 lượt xem

Câu hỏi số 10053

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Tầng ôzôn là tấm “áo giáp” bảo vệ cho người và sinh vật trên mặt đất khỏi bị tác dụng hủy diệt của

Phương án trả lời:
A.

tia tử ngoại trong ánh sáng Mặt Trời.

B.

tia hồng ngoại trong ánh sáng Mặt Trời.

C.

tia đơn sắc màu đỏ trong ánh sáng Mặt Trời.

D.

tia đơn sắc màu tím trong ánh sáng Mặt Trời.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.