Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/07/2016 | 15:45:13 | 247 lượt xem

Câu hỏi số 10055

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây đúng?

Phương án trả lời:
A.

Sóng điện từ không mang năng lượng.

B.

Sóng điện từ truyền được trong chân không.

C.

Sóng điện từ là sóng dọc

D.

Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường tại mỗi điểm luôn biến thiên điều hòa lệch pha nhau 0,5π

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.