Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/07/2016 | 15:48:00 | 244 lượt xem

Câu hỏi số 10056

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Nếu biên độ dao động tăng gấp đôi thì tần số dao động điều hòa của con lắc

Phương án trả lời:
A.

Tăng \( \sqrt{2}\) lần

B.

Giảm 2 lần

C.

Không đổi

D.

Tăng 2 lần

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.