Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/07/2016 | 15:54:54 | 275 lượt xem

Câu hỏi số 10058

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Đặt điện áp u = Uocosωt (U­o không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra khi

Phương án trả lời:
A.

ω2LCR – 1 = 0

B.

ω2LC – 1 = 0

C.

\(R = |wL - {1 \over wC }\)

D.

ω2LC – R = 0.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.