Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/07/2016 | 15:58:40 | 286 lượt xem

Câu hỏi số 10059

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Cho dòng điện có cường độ \( i = 5 \sqrt{2}cos100πt\) (i tính bằng A, t tính bằng s) chạy qua một đoạn mạch chỉ có tụ điện. Tụ điện có điện dung \({250 \over \pi } \mu F\) . Điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng

Phương án trả lời:
A.

200V.

B.

250V.

C.

400V.

D.

220V.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.