Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/07/2016 | 16:00:37 | 373 lượt xem

Câu hỏi số 10060

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng

Phương án trả lời:
A.

nhiễu xạ ánh sáng.

B.

tán sắc ánh sáng.

C.

giao thoa ánh sáng.

D.

tăng cường độ chùm sáng

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.