Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/07/2016 | 16:02:08 | 354 lượt xem

Câu hỏi số 10061

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Một chất điểm chuyển động tròn đều trên đường tròn tâm O bán kính 10cm với tốc độ góc 5rad/s.Hình chiếu của chất điểm trên trục Ox nằm trong mặt phẳng quỹ đạo có tốc độ cực đại là

Phương án trả lời:
A.

15 cm/s.

B.

50 cm/s.

C.

250 cm/s.

D.

25 cm/s.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.