Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/07/2016 | 16:04:30 | 257 lượt xem

Câu hỏi số 10062

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Số nuclôn trong hạt nhân \(^{23}_{11}Na\) là

Phương án trả lời:
A.

34.

B.

12.

C.

11.

D.

23.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.