Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/07/2016 | 16:06:10 | 344 lượt xem

Câu hỏi số 10063

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Một bức xạ khi truyền trong chân không có bước sóng là 0,75µm, khi truyền trong thủy tinh có bước sóng là λ. Biết chiết suất của thủy tinh đồi với bức xạ này là 1,5. Giá trị của λ là

Phương án trả lời:
A.

700 nm

B.

600 nm

C.

500 nm

D.

650 nm

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.