Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/07/2016 | 16:07:32 | 701 lượt xem

Câu hỏi số 10064

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Đại lượng nào sau đây đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân?

Phương án trả lời:
A.

Năng lượng liên kết.

B.

Năng lượng nghỉ.

C.

Độ hụt khối.

D.

Năng lượng liên kết riêng.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.