Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/07/2016 | 16:09:31 | 318 lượt xem

Câu hỏi số 10065

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Người ta dùng hạt prôtôn có động năng 1,6 MeV bắn vào hạt nhân \( ^7_3Li\) đứng yên, sau phản ứng thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng. Giả sử phản ứng không kèm theo bức xạ γ. Biết năng lượng tỏa ra của phản ứng là 17,4 MeV. Động năng của mỗi hạt sinh ra bằng

Phương án trả lời:
A.

7,9 MeV.

B.

9,5 MeV.

C.

8,7 MeV

D.

0,8 MeV

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.