Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/07/2016 | 16:30:50 | 1813 lượt xem

Câu hỏi số 10068

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Một sợi dây đang có sóng dừng ổn định. Sóng truyền trên dây có tần số 10Hz và bước sóng 6cm. Trên dây, hai phần tử M và N có vị trí cân bằng cách nhau 8cm, M thuộc một bụng sóng dao động điều hòa với biên độ 6 mm. Lấy π2 = 10. Tại thời điểm t, phần tử M đang chuyển động với tốc độ 6π(cm/s) thì phần tử  N chuyển động với gia tốc có độ lớn là

Phương án trả lời:
A.

\(6\sqrt{3} m/s^2.\)

B.

\(6\sqrt{2} m/s^2.\)

C.

6 m/s2

D.

3 m/s2

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.