Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/07/2016 | 16:32:14 | 1119 lượt xem

Câu hỏi số 10069

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Ở mặt chất lỏng có hai nguồn kết kết hợp đặt tại  A và B dao động điều hòa,  cùng pha theo phương thẳng đứng. Ax là nửa đường thẳng nằm ở mặt chất lỏng và vuông góc với AB. Trên Ax có những điểm mà các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại, trong đó M là điểm xa A nhất, N là điểm kế tiếp với M, P là điểm kế tiếp với N và Q là điểm gần A nhất. Biết MN = 22,25 cm; NP = 8,75 cm. Độ dài đoạn QA gần nhất với giá trị nào sau đây?

Phương án trả lời:
A.

1,2 cm.

B.

4,2 cm.

C.

2,1 cm

D.

3,1 cm

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.