Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/07/2016 | 16:36:22 | 1588 lượt xem

Câu hỏi số 10072

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình:
Câu hỏi:

Cho 4 điểm O, M, N và P nằm trong một môi trường truyền âm. Trong đó, M và N nằm trên nửa đường thẳng xuất phát từ O, tam giá MNP là tam giác đều. Tại O, đặt một nguồn âm điểm có công suất không đổi, phát âm đẳng hướng ra môi trường. Coi môi trường không hấp thụ âm. Biết mức cường độ âm tại M và N lần lượt là 50 dB và 40 dB. Mức cường độ âm tại P là

Phương án trả lời:
A.

43,6 dB.

B.

38,8 dB.

C.

35,8 dB.

D.

41,1 dB.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.