Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/07/2016 | 16:47:44 | 401 lượt xem

Câu hỏi số 10075

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Tại thời điểm lò xo dãn 2 cm, tốc độ của vật là 4\( \sqrt{5}\)v (cm/s); tại thời điểm lò xo dãn 4 cm, tốc độ của vật là \( 6\sqrt{2}\)v (cm/s); tại thời điểm lò xo dãn 6 cm, tốc độ của vật là 3\(\sqrt{6}\)v (cm/s). Lây g = 9,8 m/s2. Trong một chu kì, tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian lò xo bị dãn có giá trị gần nhất  với giá trị nào sau đây?

Phương án trả lời:
A.

1,26 m/s.

B.

1,43 m/s

C.

1,21 m/s

D.

1,52 m/s

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.