Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/07/2016 | 16:59:24 | 276 lượt xem

Câu hỏi số 10076

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Theo mẫu nguyên tử Bo về nguyên tử hiđrô, coi êlectron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân dưới tác dụng của lực tính điện giữa êlectron và hạt nhân. Gọi vL và vN lần lượt là tốc độ của êlectron khi nó chuyển động trên quỹ đạo L và N. Tỉ số \({V_L \over V_N}\)n bằng 

Phương án trả lời:
A.

2

B.

0,24

C.

4

D.

0,5

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.