Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
11/07/2016 | 17:11:10 | 676 lượt xem

Câu hỏi số 10451

Môn học: Funy Test, thuộc chương trình: Level 2,
Câu hỏi:

Cây gì đập thì sống không đập thì chết 

Phương án trả lời:
A.

Com ma

B.

Con chuột chũi

C.

 Con tim

D.

Con mắt

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.