Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
11/07/2016 | 17:28:35 | 727 lượt xem

Câu hỏi số 10458

Môn học: Funy Test, thuộc chương trình: Level 1,
Câu hỏi:

Nắng 3 năm ta không bỏ bạn. Mưa một ngày bạn lại bỏ ta?

Phương án trả lời:
A.

Cái mũ

B.

Cái áo

C.

 Cái bóng

D.

 Cây dù

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.