Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
12/07/2016 | 16:07:40 | 577 lượt xem

Câu hỏi số 10539

Môn học: Funy Test, thuộc chương trình: Level 2,
Câu hỏi:

Ngôn ngữ nào người ta nói mà không thốt ra một lời?

Phương án trả lời:
A.

Ngoại ngữ

B.

Ngôn ngữ viết

C.

Ngôn ngữ cơ thể

D.
Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.