Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
12/07/2016 | 16:08:46 | 568 lượt xem

Câu hỏi số 10540

Môn học: Funy Test, thuộc chương trình: Level 1,
Câu hỏi:

Thứ gì không bao giờ có thể đặt trong một cái chảo?

Phương án trả lời:
A.

Cái vung chảo

B.

Con voi

C.

 Lửa

D.
Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.