Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
12/07/2016 | 16:09:51 | 540 lượt xem

Câu hỏi số 10541

Môn học: Funy Test, thuộc chương trình: Level 2,
Câu hỏi:

Thứ gì biến mất nếu bạn nói tên của nó?

Phương án trả lời:
A.

Nỗi buồn

B.

 Im lặng

C.

Lắng nghe

D.
Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.