Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
12/07/2016 | 16:19:32 | 644 lượt xem

Câu hỏi số 10542

Môn học: Funy Test, thuộc chương trình: Level 2,
Câu hỏi:

Ba bác sĩ nói rằng Robert là em trai họ. Robert nói rằng mình không có anh em. Vậy ai đã nói dối?

Phương án trả lời:
A.

Ba bác sĩ

B.

Robert

C.

Không ai cả

D.
Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.