Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
12/07/2016 | 16:20:26 | 613 lượt xem

Câu hỏi số 10543

Môn học: IQ Test, thuộc chương trình: Level 1,
Câu hỏi:

Có 3 chiếc que. Bạn có thể làm ra 4 mà không bẻ gãy chúng?

Phương án trả lời:
A.

B.

Không

C.
D.
Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.