Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/07/2016 | 16:29:46 | 2158 lượt xem

Câu hỏi số 10804

Môn học: IQ Test, thuộc chương trình: Level 2, Level 3,
Câu hỏi:

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống :

Phương án trả lời:
A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.