Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/07/2016 | 14:12:13 | 794 lượt xem

Câu hỏi số 10898

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

 Phím tắt dùng để mở menu start trong win down:

Phương án trả lời:
A.

Ctrl-Esc

B.

Shift-Esc 

C.

Slt-Esc

D.

Slt-F1

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.