Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/07/2016 | 14:29:54 | 716 lượt xem

Câu hỏi số 10911

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Văn phòng,
Câu hỏi:

Trong kiểu gõ VNI, dấu nặng là số

Phương án trả lời:
A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.