Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/07/2016 | 14:55:43 | 590 lượt xem

Câu hỏi số 10921

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 6,
Câu hỏi:

 Hi, ................ Minh.

Phương án trả lời:
A.

I

B.

I are

C.

I is

D.

I’m

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.