Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/07/2016 | 14:56:46 | 560 lượt xem

Câu hỏi số 10922

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 6,
Câu hỏi:

 I’m fine, and .................. ?

Phương án trả lời:
A.

you

B.

how

C.

I

D.

name

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.