Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/07/2016 | 15:04:04 | 604 lượt xem

Câu hỏi số 10928

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 6,
Câu hỏi:

Ten + seven = ....................

Phương án trả lời:
A.

seventy

B.

 ten-seven

C.

 seventeen

D.

sixteen

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.