Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/07/2016 | 15:05:43 | 604 lượt xem

Câu hỏi số 10929

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình:
Câu hỏi:

 ............... - eight = twelve.

Phương án trả lời:
A.

 ten

B.

twenty

C.

nine

D.

nineteen

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.