Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/07/2016 | 15:09:12 | 573 lượt xem

Câu hỏi số 10932

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình:
Câu hỏi:

 I’m twelve years ....................

Phương án trả lời:
A.

good

B.

five

C.

old

D.
Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.