Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
03/10/2016 | 15:44:33 | 499 lượt xem

Câu hỏi số 11589

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Phù điêu của công trình Borobudua ở Indonesia tả cảnh

Phương án trả lời:
A.

Trong sử thi Ramayana

B.

Thế giới nhà Phật 

C.

 Chiến tranh giữa các tiểu quốc

D.

Truyền thuyết “khuấy động biển sữa”

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.