Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/10/2016 | 15:30:29 | 1767 lượt xem

Câu hỏi số 11748

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Ấn Độ tuyên bố độc lập vào thời gian nào?

Phương án trả lời:
A.

Ngày 26-1-1950

B.

Ngày 26-2-1950

C.

Ngày 26-1-1951

D.

Ngày 19-2-1950

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.