Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/10/2016 | 16:18:38 | 997 lượt xem

Câu hỏi số 11793

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929 -1933, chủ nghĩa phát xít đã nắm được chính quyền ở đâu?

Phương án trả lời:
A.

Đức, Phát, Nhật

B.

Đức, Tây Ban Nha, ý

C.

Đức, Italia, Nhật

D.

Đức, áo, Hung

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.