Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
06/10/2016 | 15:47:33 | 968 lượt xem

Câu hỏi số 12234

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Một trong những mục đích của tổ chức Liên hợp quốc là 

Phương án trả lời:
A.

Trừng trị các hoạt động gây chiến tranh

B.

Thúc đẩy quan hệ thương mại tự do

C.

Duy trì hòa bình và an ninh thế giới

D.

Ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường

Đây là mục đích quan trọng nhất khi thành lập Liên Hợp Quốc

Đáp án: C