Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
06/10/2016 | 15:47:33 | 1031 lượt xem

Câu hỏi số 12234

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Một trong những mục đích của tổ chức Liên hợp quốc là 

Phương án trả lời:
A.

Trừng trị các hoạt động gây chiến tranh

B.

Thúc đẩy quan hệ thương mại tự do

C.

Duy trì hòa bình và an ninh thế giới

D.

Ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.