Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
06/10/2016 | 15:58:05 | 1457 lượt xem

Câu hỏi số 12248

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là

Phương án trả lời:
A.

Tự do và dân chủ

B.

Độc lập và tự do

C.

Ruộng đất cho dân cày

D.

Đoàn kết với cách mạng thế giới.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.