Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
06/10/2016 | 16:11:00 | 1178 lượt xem

Câu hỏi số 12262

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Khi thực dân Pháp mở cuộc tiến công lên Việt Bắc năm 1947, Trung ương Đảng ra chỉ thị nào? 

Phương án trả lời:
A.

Phải chủ động đón đánh địch ở mọi nơi chúng xuất hiện

B.

Chủ động giữ thế phòng ngự chiến lược trên chiến trường

C.

Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp

D.

Nhanh chóng triển khai lực lượng tiêu diệt sinh lực địch

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.