Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
06/10/2016 | 16:31:57 | 9570 lượt xem

Câu hỏi số 12284

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Điểm chung trong kế hoạch Rơve năm 1949, kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi năm 1950 và kế hoạch Nava năm 1953 là

Phương án trả lời:
A.

Bảo vệ chính quyền Bảo Đại do Pháp lập ra. 

B.

Kết thúc chiến tranh trong danh dự.

C.

Muốn xoay chuyển cục diện chiến tranh

D.

Phô trương thanh thế, tiềm lực, sức mạnh

Thực hiện kế  hoạch Rơve, từ tháng 6-1949, Pháp tăng cường phòng ngự trên Đường số 4, thiết lập “Hàng lang Đông-Tây” (Hải Phòng-Hà Nội-Hòa Bình-Sơn La). Trên cơ sở đó, Pháp chuẩn bị một kế hoạch quy mô lớn tiến công Việt Bắc lần thứ hai, mong giành thắng lợi để nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Ngày 07/5/1953, với sự thỏa thuận của Mĩ, Chính phủ Pháp cử Tướng Nava sang làm Tổng chỉ huy quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương và thông qua Kế hoạch Nava với hy vọng sẽ “chuyển bại thành thắng” trong vòng 18 tháng. -> Muốn xoay chuyển cục diện chiến tranh

Đáp án: C