x", với x là số thực. Lựa chọn phương án đúng." /> Chọn mệnh đề chứa biến P(x) x2 x, với x là số thực
x", với x là số thực"/> x", với x là số thực. Lựa chọn phương án đúng.">
Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
11/10/2016 | 17:28:16 | 250 lượt xem

Câu hỏi số 13164

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 10,
Câu hỏi:

Chọn mệnh đề chứa biến P(x) : "x2 >x", với x là số thực.

Lựa chọn phương án đúng.

Phương án trả lời:
A.

Tồn tại x để mệnh đề P(x) là sai.

B.

 là mệnh đề đúng

C.

D.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.