Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
12/10/2016 | 10:14:35 | 209 lượt xem

Câu hỏi số 13170

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 10,
Câu hỏi:

Cho tập hợp : A = { x ∈ R+ : 7x3 + 3x2 + 2x + 1 = 0} .Ở đây R+ là tập các số thực dương.
Lựa chọn phương án đúng

Phương án trả lời:
A.

A có 2 phần tử.

B.

A có 3 phần tử.

C.

A = ø

D.

A có 1 phần tử.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.