Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
12/10/2016 | 14:32:29 | 187 lượt xem

Câu hỏi số 13234

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 10,
Câu hỏi:

Giải bất phương trình   ta được tập nghiệm là:

Phương án trả lời:
A.

(-1; 2)

B.

[-1; 2]

C.

D.

Đáp án: A