Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
12/10/2016 | 16:11:44 | 179 lượt xem

Câu hỏi số 13328

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 10,
Câu hỏi:

Cho phương trình (m + 2)x2 + (2m + 1)x + 2 = 0. Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm phân biệt trái dấu.

Phương án trả lời:
A.

m < -2

B.

m > 2

C.

m = -2

D.

m = 2

Đáp án: A