Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
17/10/2016 | 08:58:23 | 1054 lượt xem

Câu hỏi số 14223

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam trong giai đoạn 1919-1925 là gì?

Phương án trả lời:
A.

Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân ta với thực dân Pháp và phản động tay sai.

B.

Mâu thuẫn giữa tư sản Việt Nam và tư bản Pháp.

C.

Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến.

D.

Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân ta và thực dân Pháp.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.