Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
17/10/2016 | 09:23:05 | 1007 lượt xem

Câu hỏi số 14249

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12,
Câu hỏi:

Đảng, Chính phủ và chủ tịch Hồ Chí Minh kí kêu gọi đồng bào thực hiện "Tuần lễ vàng", "Quỹ độc lập" nhằm mục đích gì?

Phương án trả lời:
A.

Quyên góp vàng, bạc xây dựng đất nước.

B.

Quyên góp tiền xây dựng đất nước.

C.

Giải quyết khó khăn về tài chính quốc gia.

D.

Để hỗ trợ việc giải quyết nạn đói.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.