Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
18/10/2016 | 08:39:29 | 431 lượt xem

Câu hỏi số 14602

Môn học: Sinh học, thuộc chương trình: Lớp 10,
Câu hỏi:

Sinh vật nào sau đây có cấu tạo cơ thể đơn bào và có nhân chuẩn ?

Phương án trả lời:
A.

Động vật nguyên sinh    

B.

Vi khuẩn

C.

Virut

D.

Cả a, b,c đều đúng

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.