Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
18/10/2016 | 15:14:38 | 967 lượt xem

Câu hỏi số 14806

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Khối quân sự nào được thành lập ở Tây Âu thời kì chiến tranh lạnh?

Phương án trả lời:
A.

SEATO.

B.

CENTO.

C.

NATO.

D.

ANZUS.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.