Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
18/10/2016 | 17:08:08 | 1196 lượt xem

Câu hỏi số 14946

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 9,
Câu hỏi:

He often comes back to visit Oxford, ..............he grew up.

Phương án trả lời:
A.

of which

B.

which

C.

 that

D.

where

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.