Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
18/10/2016 | 17:15:37 | 493 lượt xem

Câu hỏi số 14957

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 9,
Câu hỏi:

Chọn từ có trọng âm chính được nhấn vào vị trí khác với ba từ còn lại.

Phương án trả lời:
A.

capture

B.

device

C.

crazy

D.

 creature

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.