Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
18/10/2016 | 17:21:38 | 785 lượt xem

Câu hỏi số 14964

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 9,
Câu hỏi:

..................he had not paid his bill, his electricity was cut off.

Phương án trả lời:
A.

As

B.

Because

C.

All are correct

D.

Since

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.